Světelný pohyb
Jsem Světelný pohyb, Světelná duhová vlna, Hýbám se Silou Zdroje, Životem S Láskou V Těle
 

Světelný pohyb v praxi

 

Je to všesměrový pohyb na všech úrovních.

Jde o sjednocení a vzájemnou spolupráci mysli, ducha, těla.

V praxi to znamená:

Mysl - vědomí, které si uvědomuje a toto vědomí aktivně aplikuje do života.

Duch - cítění se v srdci, kdy emoce a prožívání se mohou volně projevit v plné autenticitě přítomného okamžiku.

Tělo - volné proudění energie, přes uvolnění těla v základním, přirozeném nastavení tonusu těla.


Základní tonus těla - je přirozená aktivace a spolupráce těla.

Vysoký tonus těla - je nadměrné napětí v těle ze stresu.

Nízký tonus těla - je přílišné ochabnutí těla, kdy ochabnutí není uvolnění těla.


To vše uvedeme do rovnováhy a vzájemné spolupráce.

Můžu tě provést a inspirovat do trvalého stavu cítění se a prožívání se v těle na všech úrovních, bez zastavování volného toku životní energie.